Największe porty lotnicze na świecie

Atlanta airportTransport lotniczy jest jednym z najważniejszych filarów gospodarki, mając istotne znaczenie dla rozwoju systemu społeczno-gospodarczego. Porty lotnicze globalnie zatrudniają średnio około 56 mln osób. Statystki pokazują, że każdy milion pasażerów obsłużonych w porcie lotniczym tworzy bezpośrednio około jednego tysiąca miejsc pracy. Dochody i zyski z działalności portów lotniczych kształtują się na poziomie 100 mld dolarów. Należności i opłaty z obsługi pasażerów oraz lądujących samolotów stanowią około 55%, reszta to przychody poza lotniskowe, czy takie, które wynikają z prowadzenia i utrzymania hoteli, parkingów, punktów gastronomicznych i wynajmowania powierzchni w terminalach. Same koszty działalności portów lotniczych stanowią około 60% przychodów.

Na całym świecie funkcjonuje około dwóch tysięcy komercyjnych portów. Porty lotnicze dzielą się na takie, w których samoloty wykonują dziennie po kilkaset operacji startów i lądowań oraz na te gdzie są one wykonywane sporadycznie. Dynamiczność i aktywność ruchu lotniczego jest w dużej mierze zależna od regionu i rozwoju gospodarczego państwa.

Największym i najprężniej rozwijającym się portem lotniczym jest ATLANTA GA (ATL), znajdujące się w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. To międzynarodowe lotnisko jest do tej pory największym portem lotniczym świata. ATLANTA GA posiada 1528 hektarów, na którym znajduje się pięć pasów startowych. W tym samym czasie jednocześnie mogą lodować aż trzy samoloty. W celu zapewnienia największego bezpieczeństwa i kontroli, port lotniczy posiada 120 metrową wieżę kontroli lotów, będącą tym samy największą wieżą kontrolną na terenie Stanów Zjednoczonych. W związku z ciągle rosnącą liczbą przewożonych pasażerów ATLANTA GA nieprzerwanie rozbudowuję i modernizuje lotnisko, według wstępnych prognoz w 2015 roku, port lotniczy ma obsłużyć ok 120 mln pasażerów.

Drugim co do wielkości i liczebności obsłużonych pasażerów portem lotniczym jest CHICAGO IL (ORD), który położony jest w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak ATLANTA GA swój lotniczy sukces osiągnął dzięki podróżom krajowym, łącznie obsługuje ponad 60 międzynarodowych kierunków lotów. CHICAGO IL posiada sześć równoległych pasów startowych.

Na trzecim miejscu uplasował się port lotniczy LONDYN (LHR), będący jednocześnie największym portem lotniczym w Europie. Położony jest 24 km od centrum Londynu. Warto dodać, że chociaż brytyjskie lotnisko zajmuje trzecie miejsce wśród światowych lotnisk (obok ATLANTA GA i CHICAGO IL) to pod względem ilości obsługiwanych pasażerów na międzynarodowych rejsach zajmuje pierwsze miejsce.

Comments are closed.

X